Směrnice pro ochranu osobních údajů

Aplikace ONE-KEY™ a web platformy řízení inventáře
Zásady ochrany osobních údajů

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost Milwaukee Electric Tool Corporation (také jako „my“ nebo „náš“) usiluje o ochranu a respektování vašeho soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak a proč shromažďujeme, uchováváme, zpracováváme a poskytujeme vaše osobní údaje. Vždy vám transparentně sdělíme, jak vaše osobní údaje používáme. Toto oznámení vám rovněž sděluje vaše práva, která ve vztahu ke svým osobním údajům máte.

Pro účely příslušných zákonů o ochraně osobních údajů (včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů) je správcem údajů u všech osobních údajů, které můžeme o vás shromažďovat, zpracovávat a uchovávat, společnost Milwaukee Electric Tool Corporation se sídlem 13135 West Lisbon Road, Brookfield, Wisconsin 53005, Spojené státy americké.

 Máte-li jakýkoli dotaz ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo svých práv z nich plynoucích, kontaktujte našeho správce pro údaje a informace:

Techtronic Industries UK Ltd
Unit 3 Globeside Business Park
Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ
Anglie

 

Vzhledem k tomu, že sídlíme mimo Evropu, musíme jmenovat v rámci Evropy zástupce, který je vedle nás dalším kontaktem ohledně vašich osobních údajů. Naším zástupcem v Evropě je společnost Techtronic Industries UK Ltd, kterou můžete kontaktovat následujícími způsoby:

Techtronic Industries UK Ltd
Unit 3 Globeside Business Park
Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ
Anglie

 

 1. INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

 

Mezi osobní údaje, které od vás nebo o vás shromažďujeme, patří následující:

 • Jméno
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Osobní popis a fotografie
 • Informace o tom, jak, kdy a jak často používáte své nástroje ONE-KEY™
 • Informace o tom, kde byly vaše nástroje ONE-KEY™ použity (pokud tuto službu použijete v aplikaci ONE-KEY™)
 • Pokud jste aplikaci ONE-KEY™ použili na mobilním zařízení, můžeme zaznamenat ID vašeho mobilního zařízení, jestliže používáte určité funkce (například vykazování nástroje)
 • Technické údaje, včetně IP adresy použité k připojení vašeho zařízení k internetu, vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze modulů plug-in prohlížeče, typy zařízení, operační systém
 • Informace o vaší návštěvě na našem webu, včetně úplných adres URL, cesty na náš web, na něm a z něj (včetně data a času), produkty, které jste si prohlédli, hledali nebo zakoupili, doba odezvy stránky, chyby stahování, délka návštěvy na konkrétních stránkách, informace o interakci se stránkami (např. posouvání, klikání a najetí myší), způsoby prohlížení webu

Můžeme také shromažďovat osobní údaje o osobách, kterým umožníte používat nástroje ONE-KEY™. Pokud jste například pověřili zaměstnance používáním nástroje ONE-KEY™, měli byste potenciálně uvést osobní údaje tohoto zaměstnance, místo, kde se nachází, a jeho vzorce výkonnosti či práce při práci s nástrojem. Je vaší odpovědností dodržovat všechny příslušné předpisy o ochraně osobních údajů a všechny zaměstnance nebo třetí osoby, kteří nástroj ONE-KEY™ používají, předem informovat o shromažďování jejich osobních údajů tímto způsobem. Máte-li jakékoli další dotazy ohledně toho, jak můžeme vaše osobní údaje používat, směřujte je na naše zásady ochrany osobních údajů. Neneseme žádnou odpovědnost za žádné nároky vznesené vůči vám (či nám) jakoukoli třetí osobou používající nástroj ONE-KEY™ v souvislosti s jakýmkoli porušením příslušných předpisů o ochraně osobních údajů.

 1. JAK INFORMACE O VÁS SHROMAŽĎUJEME

 

Informace o vás můžeme shromažďovat různými způsoby, například:

 

 • založíte si u nás účet,

 

 • otevřete náš web nebo naši aplikaci ONE-KEY™,

 

 • přihlásíte se k odběru našeho zpravodaje,

 

 • zaregistrujete si u nás svůj nástroj ONE-KEY™ nebo zaregistrujete své nástroje k prodloužené záruce,

 

 • kontaktujete náš tým služeb zákazníkům,

 

 • zúčastníte se některé z našich soutěží nebo propagačních akcí nebo vyplníte průzkum,

 

 • interakcí s námi na sociálních sítích (například tím, že nás zmíníte/označíte nebo že nás přímo kontaktujete).

Dále pokud používáte funkce řízení inventáře v aplikaci ONE-KEY™, tato aplikace bude automaticky shromažďovat údaje z vašich nástrojů ONE-KEY™, které jsou zaregistrovány pod vaším účtem. Mezi ně patří:

 • identifikační údaje nástroje (např. sériové číslo),

 

 • údaje o používání nástroje (např. datum/čas počátku a konce používání),

 

 • lokační údaje nástroje (pokud vy nebo kdokoli, kdo používá aplikaci ONE-KEY™, máte aktivován Bluetooth nebo pokud je váš nástroj v dosahu Bluetooth zařízení této osoby, používáme tyto informace k identifikaci umístění vašeho nástroje. Veškeré osobní údaje, které o vás (nebo jakékoli třetí osobě) shromažďujeme, pokud jde o to, kde se nacházíte (např. pokud máte nástroj ONE-KEY™ vy nebo některý ze zaměstnanců), jdou pomocné pro náš účel shromažďování těchto lokačních údajů, abychom vám pomohli určit umístění vašeho nástroje ONE-KEY™. Sledujeme vaše nástroje ONE-KEY™, ne vás!

 

 1. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAKÉ PRO TO MÁME DŮVODY?

 

Jak a proč používáme vaše osobní údaje

Jaké jsou naše právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů

Abychom vám poskytovali informace, produkty a služby, které si od nás vyžádáte nebo zakoupíte (tj. k provedení určitých úkolů, procesů a ke komunikaci s vámi ohledně těchto produktů a služeb, které si od nás zakoupíte nebo vyžádáte), a k odpovídání na vaše dotazy a komentáře.

Právním základem, na němž shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje ve vztahu k objednávce produktů a služeb nebo vašemu používání aplikace ONE-KEY™, jsou naše smluvní ujednání.

Případně mohou být v některých situacích právním základem naše oprávněné zájmy jako firmy (je například v našem zájmu měřit spokojenost zákazníků a řešit problémy zákazníků). V případech, kdy jsou právním základem naše oprávněné zájmy, vždy zajistíme, aby tyto naše zájmy byly vyváženy ve vztahu k vašim právům.

Abychom vám, když používáte naši aplikaci ONE-KEY™, mohli poskytovat služby, které jste si od nás prostřednictvím této aplikace vyžádali.  Mezi ně mohou patřit lokační údaje shromážděné prostřednictvím našeho inventárního systému nástrojů ONE-KEY™, pokud se rozhodnete povolit Bluetooth a tuto funkci používat.

K měření spokojenosti našich zákazníků a k poskytování služeb zákazníkům (včetně řešení problémů ve spojení s nákupem nebo vašimi žádostmi o služby nebo když nám zadáte dotaz na sociálních sítích).

Vaše osobní údaje můžeme použít k informování o relevantních produktech a nabídkách (dále jen „marketing“).

 

Obvykle můžeme vaše osobní údaje použít k zasílání marketingových sdělení, pokud k tomu máme váš souhlas; v některých případech i na základě oprávněného zájmu.

Můžete nás požádat, abychom přestali zasílat marketingová sdělení, tím, že nás kdykoli kontaktujete na kontaktech uvedených v horní části těchto zásad https://www.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/

Ke sledování použití naší aplikace a webu ONE-KEY™ a k zajištění toho, aby byly pro vás a vaše zařízení prezentovány co nejúčinněji a nejrelevantněji.

K tomu můžeme používat soubory cookie.

Máme oprávněný zájem zajistit, aby náš web a naše aplikace ONE-KEY™ fungovaly správně a aby naše produkty a služby byly kvalitní a účinné.

Soubory cookie na vaše zařízení umisťujeme na základě souhlasu. Informace o tom, jak používáme soubory cookie, najdete v našem prohlášení o používání souborů cookie https://www.milwaukeetool.eu/cookies/.

Když nám telefonujete, můžeme hovory nahrávat a tyto údaje použít pro účely školení a zabezpečování kvality (o nahrávání hovoru vás informujeme předem).

Údaje používáme tímto způsobem z různých důvodů. Může se jednat o zákonnou povinnost a je rovněž naším oprávněným zájmem analyzovat záznamy hovorů pro účely kontroly kvality.

Abychom zajistili správnost osobních a finančních údajů, které nám poskytnete

V některých případech budeme používat vaše osobní údaje, protože je to nezbytné, abychom splnili zákonnou povinnost (například pokud obdržíme oprávněnou žádost od policejního orgánu). V jiných případech (například detekce podvodu nebo zajišťování bezpečnosti webu) bude základem toho, abychom vaše osobní údaje takto používali, oprávněný zájem nás jako firmy. V případech, kdy jsou právním základem naše oprávněné zájmy, vždy zajistíme, aby tyto naše zájmy byly vyváženy ve vztahu k vašim právům.

Ke zjišťování, šetření, hlášení a prevenci finanční kriminality nebo jiných protiprávních činností

K řízení rizik pro nás a naše zákazníky

K plnění našich zákonných povinností a povinností plynoucích z dodržování předpisů

 

 1. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Abychom vám mohli poskytovat své produkty a služby, sdílíme vaše osobní údaje s důvěryhodnými externími poskytovateli služeb nebo společnostmi v rámci naší skupiny, jak je podrobněji uvedeno níže. Kdykoli poskytneme vaše osobní údaje, používáme záruky zajišťující, aby tyto jiné organizace uchovávaly vaše údaje v bezpečí a aby nepoužívaly vaše osobní údaje pro vlastní marketingové účely, pokud jste nám k tomu neposkytli souhlas. Vaše osobní údaje nikdy neprodáme třetí osobě.

K plnění objednávek produktů a služeb:

Spolupracujeme s řadou důvěryhodných poskytovatelů služeb, kteří pro nás poskytují služby. Když si od nás zakoupíte produkty a služby, mezi služby poskytované těmito poskytovateli služeb patří hosting webu a databází a doručování. Spolupráce s těmito poskytovateli služeb je naším oprávněným zájmem jako firmy, jelikož nemusíme být schopni tyto služby sami poskytovat. V každém případě zajistíme, že daný poskytovatel služby bude moci použít vaše osobní údaje pouze k tomu, aby nám poskytoval služby, a ne k žádnému jinému účelu.  

Jiné profesionální služby:

Možná bude nutné, abychom vaše osobní údaje poskytli našim pojistitelům, pokud se domníváme, že je to nutné na základě našeho smluvního vztahu s naším poskytovatelem pojištění.

Spolupracujeme s pečlivě vybranými třetími osobami, například poskytovatelem hostingu databáze zákazníků, marketingovými agenturami a reklamními partnery, kteří nám pomáhají dosahovat pozitivní zákaznické zkušenosti.

K prevenci a detekci trestné činnosti nebo jinému dodržování zákonů:

Mohou existovat případy, kdy máme zákonnou povinnost sdílet nebo poskytnout vaše osobní údaje, například policejním orgánům nebo orgánům veřejné správy, za účelem prevence nebo detekce trestné činnosti či plnění zákonného požadavku.

Zpracování údajů v rámci skupiny a struktura skupiny:

V naší skupině dochází ke sdílení různých operací a podnikových procesů.  Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kterýmkoli členem naší skupiny, abychom plnili smluvní povinnosti vůči vám nebo protože je to naším oprávněným zájmem. Pokud například používáte naše služby v Evropě, vaše údaje bude zpracovávat Techtronic Industries ELC GmbH, společnost z naší skupiny, která pro nás hostuje naše služby v Evropě.

Podobně i když sídlíme v USA, můžeme vaše osobní údaje sdílet s naší společností ze skupiny nacházející se ve vašem státě, abychom vám zasílali marketingová sdělení ohledně našich produktů a služeb, které jsou k dispozici ve vašem státě. 

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet, pokud se struktura naší skupiny v budoucnu změní; například:

 • Můžeme se rozhodnout prodat, převést nebo fúzovat části naší firmy nebo našeho majetku. Můžeme také usilovat o získání jiných podniků nebo o fúzi s nimi.
 • Během takovéhoto procesu můžeme vaše osobní údaje sdílet s jinými subjekty. To ale učiníme, pouze pokud se zavážou zajistit bezpečí a soukromí vašich údajů.
 • Dojde-li ke změně v naší skupině, vaše údaje mohou používat jiné subjekty stejně, jak je uvedeno v tomto oznámení.
 1. SOUBORY COOKIE

 

Náš web používá soubory cookie, aby vás odlišil od jiných uživatelů. Díky tomu se vám web bude lépe používat a my jej rovněž můžeme zlepšovat. Náš web také používá Google Analytics k hodnocení, jak web používáte, a k poskytování dalších služeb týkajících se používání webu a internetu.

Podrobné informace o souborech cookie, které používáme (včetně Google Analytics), a účelech, k jakým je používáme, naleznete v našem oznámení o používání souborů cookie https://www.milwaukeetool.eu/cookies/.

 

 1. BEZPEČNOST

 

Bezpečnost vašich osobních údajů bereme velmi vážně.  Zavedli jsme různé strategie, kontroly, zásady a opatření, abychom zajistili bezpečnost vašich údajů, a tato opatření zblízka sledujeme. Používáme řadu administrativních, logických, fyzických a řídicích opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před ztrátou, krádeží a neoprávněným přístupem, použitím a úpravou.

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPU

 

Vaše osobní údaje budeme předávat mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) ke zpracování. Sídlíme v USA, a i když máme evropská datová centra, všechny vaše údaje mohou být zpracovávány v USA.

Je možné, že budeme rovněž potřebovat předat vaše osobní údaje mimo EHP, jestliže spolupracujeme s dodavatelem nebo třetí osobou, která zpracovává některé ze svých osobních údajů mimo EHP.

Tyto země (včetně USA) nemusejí mít stejné zákony o ochraně osobních údajů jako Spojené království a EHP, a vaše osobní údaje tak nemusejí mít stejnou ochranu. V těchto případech však zajistíme, aby veškeré předávání vašich osobních údajů do zemí mimo EHP proběhlo za podmínky vhodných záruk, jako by byly údaje zpracovávány v EHP, a v souladu se základními principy uvedenými v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás na kontaktech uvedených v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů https://www.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy.

 

 1. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT

 

Obecně řečeno budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou k účelům popsaným v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.  To znamená, že doba uchovávání se liší v závislosti na typu údajů a důvodu, proč údaje vůbec máme.

 

Máme zavedeny zásady uchovávání, které pravidelně revidujeme s přihlédnutím k našim důvodům pro zpracování vašich osobních údajů a právnímu základu pro zpracování.

Svůj účet můžete kdykoli smazat kontaktováním našeho správce pro údaje a informace na některé z adres uvedených výše v oddílu 1.

 

 

 1. VAŠE PRÁVA  

 

Příslušné zákony o ochraně osobních údajů vám ve vztahu k vašim osobním údajům zakládají řadu práv. Máte právo:

 • požádat nás, abychom nepoužívali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu;
 • požádat nás, abychom ověřili, jaké osobní údaje o vás máme, a zjistili způsob zpracování těchto údajů (a za některých okolností nás můžete požádat, abychom poskytli kopii třetí osobě);
 • požádat nás, abychom opravili či aktualizovali nepřesné osobní údaje;
 • požádat o odstranění osobních údajů v některých případech (ale ne vždy), když už pro další používání nemáme žádný dobrý důvod;
 • požádat nás, abychom na přechodnou dobu přestali vaše údaje používat, pokud se domníváte, že nemáme právo je používat, nebo nám zabránit, abychom vaše osobní údaje používali, pokud už pro další používání nemáme dobrý důvod;
 • za určitých okolností nebýt předmětem rozhodnutí založených pouze na automatickém zpracování (tj. právo nebýt předmětem rozhodnutí učiněných výhradně algoritmy nebo počítači bez lidského vstupu). 

Chcete-li nás kontaktovat v souvislosti s jakýmkoli ze svých práv, využijte kontaktů uvedených v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů https://www.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy.

Máte rovněž právo podat stížnost na používání vašich osobních údajů.  Můžete kontaktovat místní dozorový úřad ochrany osobních údajů (seznam místních dozorových úřadů je k dispozici na http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

 1. ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou v budoucnosti zveřejněny na tomto webu. Pokud máme vaši e-mailovou adresu, můžeme vás rovněž informovat e-mailem.  Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo u našich zásad ochrany osobních údajů k aktualizacím nebo změnám. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 1. května 2018.