Udržitelnost | Milwaukee Tools Česko
Udržitelnost
Náš závazek k udržitelnosti je úzce spjat s naším úsilím o inovace. Zjistěte, jak neustále vytváříme a vyvíjíme řešení navržená tak, aby podporovala zachování zdrojů, snižování plýtvání a zlepšování energetické účinnosti.
Udržitelnost
Náš závazek k udržitelnosti je úzce spjat s naším úsilím o inovace. Zjistěte, jak neustále vytváříme a vyvíjíme řešení navržená tak, aby podporovala zachování zdrojů, snižování plýtvání a zlepšování energetické účinnosti.
Sustainability
Technology
Packaging
MX FUEL™
Sustainability
  • Sustainability
  • Technology
  • Packaging
  • MX FUEL™

VE SPOLEČNOSTI MILWAUKEE TOOL POKRAČUJEME V TAKOVÝCH ZMĚNÁCH, KTERÉ SNÍŽÍ NÁŠ NEGATIVNÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZAJISTÍ, ŽE JSOU VEŠKERÉ POSTUPY UDRŽITELNÉ PRO BUDOUCNOST.

RECYKLACE AKUMULÁTORŮ
RECYKLACE AKUMULÁTORŮ
RECYKLACE AKUMULÁTORŮ
Služba zpětného odběru MILWAUKEE® B2B zjednodušuje recyklaci a likvidaci akumulátorů a umožňuje vám splnit vaše zákonné požadavky na likvidaci odpadu z elektrických zařízení. Obnovujeme a recyklujeme součásti akumulátorů a látky, jako je lithium, čímž snižujeme množství surovin a odpadu.
MX FUEL™: NULOVÉ EMISE NA PRACOVIŠTI
Snížené množství materiálu v balení
RECYKLACE AKUMULÁTORŮ
RECYKLACE AKUMULÁTORŮ
Služba zpětného odběru MILWAUKEE® B2B zjednodušuje recyklaci a likvidaci akumulátorů a umožňuje vám splnit vaše zákonné požadavky na likvidaci odpadu z elektrických zařízení. Obnovujeme a recyklujeme součásti akumulátorů a látky, jako je lithium, čímž snižujeme množství surovin a odpadu.