Udržitelnost | Milwaukee Tools Česko
Náš závazek k udržitelnosti je úzce spjat s naším úsilím o inovace. Zjistěte, jak neustále vytváříme a vyvíjíme řešení navržená tak, aby podporovala zachování zdrojů, snižování plýtvání a zlepšování energetické účinnosti.
Náš závazek k udržitelnosti je úzce spjat s naším úsilím o inovace. Zjistěte, jak neustále vytváříme a vyvíjíme řešení navržená tak, aby podporovala zachování zdrojů, snižování plýtvání a zlepšování energetické účinnosti.
Udržitelnost
Technologie
Obaly
MX FUEL™
Udržitelnost
  • Udržitelnost
  • Technologie
  • Obaly
  • MX FUEL™

VE SPOLEČNOSTI MILWAUKEE TOOL POKRAČUJEME V TAKOVÝCH ZMĚNÁCH, KTERÉ SNÍŽÍ NÁŠ NEGATIVNÍ DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZAJISTÍ, ŽE JSOU VEŠKERÉ POSTUPY UDRŽITELNÉ PRO BUDOUCNOST.

RECYKLACE AKUMULÁTORŮ
RECYKLACE AKUMULÁTORŮ
RECYKLACE AKUMULÁTORŮ
Služba zpětného odběru MILWAUKEE® B2B zjednodušuje recyklaci a likvidaci akumulátorů a umožňuje vám splnit vaše zákonné požadavky na likvidaci odpadu z elektrických zařízení. Obnovujeme a recyklujeme součásti akumulátorů a látky, jako je lithium, čímž snižujeme množství surovin a odpadu.
MX FUEL™: NULOVÉ EMISE NA PRACOVIŠTI
Snížené množství materiálu v balení
RECYKLACE AKUMULÁTORŮ
RECYKLACE AKUMULÁTORŮ
Služba zpětného odběru MILWAUKEE® B2B zjednodušuje recyklaci a likvidaci akumulátorů a umožňuje vám splnit vaše zákonné požadavky na likvidaci odpadu z elektrických zařízení. Obnovujeme a recyklujeme součásti akumulátorů a látky, jako je lithium, čímž snižujeme množství surovin a odpadu.