Ochrana osobních údajů | Milwaukee Tools Česko

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Uznáváme, že je pro vás důležité, abyste rozuměli tomu, jak používáme vaše osobní údaje. Proto si pozorně přečtěte následující odstavce, které obsahují důležité informace o webových stránkách Milwaukee Tool EMEA (tyto/naše „Stránky“) a způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak používáme osobní údaje návštěvníků našich Stránek, včetně zákazníků a potenciálních zákazníků, a jednotlivců, kteří kontaktují nás, naše distributory, prodejce a dodavatele, jakož i osob, jejichž osobní údaje jinak zpracováváme v rámci našeho podnikání. Toto prohlášení se vztahuje také na zpracování osobních údajů v souvislosti s žádostmi o zaměstnání a našimi náborovými aktivitami. 

Osobní údaje použijeme pouze způsoby, které jsou popsány v tomto prohlášení, a pouze způsoby, které jsou v souladu s našimi povinnostmi a vašimi právy podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů.

 

 1. KDO JSME

Pro účely příslušných zákonů o ochraně osobních údajů bude správcem údajů (jinými slovy organizací, která určuje, jak a pro jaké účely budou vaše osobní údaje použity) jedna ze společností a dceřiných společností skupiny Techtronic Industries EMEA Ltd. (v každém případě „my“, „nás“, „naše“), a to v závislosti na místě, kde působíte.  Pokud jste například zákazníkem se sídlem ve Velké Británii, je správcem vašich osobních údajů společnost Techtronic Industries UK Ltd s registrovanou adresou Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Anglie. Milwaukee Tool je obchodní název společnosti Techtronic Industries UK Ltd. a dalších členů korporátní skupiny.

Seznam oblastí a příslušných správců údajů jsme zahrnuli do oddílu 13 tohoto prohlášení, ale pokud si nejste jisti, který správce údajů se vás týká, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím webového formuláře k ochraně osobních údajů (onetrust.com).

 

 1. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT A JAK JE SHROMAŽĎUJEME
 • Osobní údaje, které nám poskytujete přímo. 

Způsoby, jakými byste nám mohli osobní údaje poskytnout

Jedná se o vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, což se mohlo stát mnoha různými způsoby, včetně vytvoření účtu u nás na našich Stránkách; uskutečnění nákupu na našich Stránkách (nebo od nás, pokud jste jedním z našich distributorů nebo prodejců); zanechání recenze produktu na našich stránkách; poskytnutí zkušeností s použitím výrobku prostřednictvím videozáznamu anebo na našich stránkách pro marketingové použití; žádosti, abychom vám poskytli výrobky a služby a vašeho používání těchto produktů nebo služeb; přihlášení k odběru našeho zpravodaje; registrace nářadí a vybavení, které jste si u nás zakoupili, včetně jeho registrace k prodloužené záruce; korespondence s námi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo SMS nebo pokud nás zmíníte nebo s námi komunikujete na sociálních médiích (například uvedením/označením nás nebo přímým kontaktováním nás).

Patří sem také osobní údaje, které poskytujete při účasti v některé z našich soutěží nebo propagačních akcí; když vyplňujete jeden z našich průzkumů spokojenosti zákazníků; poskytujete nám zpětnou vazbu k našemu nářadí a vybavení nebo zanecháte recenzi na našich Stránkách (nebo jinak); vyhledáváte výrobek na našich Stránkách; nahlašujete problém s našimi Stránkami nebo nářadím a vybavením; uzavíráte s námi smlouvu nebo nám jinak poskytujete jakékoliv osobní údaje.

Osobní údaje také shromažďujeme prostřednictvím našeho webového formuláře k ochraně osobních údajů formulář (onetrust.com)

Jaké typy osobních údajů mohou být zahrnuty?

Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou zahrnovat mimo jiné následující: vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo (včetně čísla mobilního telefonu), pohlaví (a preferovaný pozdrav), datum narození, uživatelské jméno a osobní údaje z vašeho účtu na sociálních médiích, osobní údaje z kreditních karet, historie nákupů (a historie prodejů, pokud jste distributorem nebo prodejcem), názory na naše výrobky (včetně stížností a recenzí) a veškerý obsah relevantní pro účast v některé z našich soutěží nebo na propagačních akcí (který může zahrnovat fotografii). Pokud jste jedním z našich distributorů, prodejců nebo dodavatelů, zpracováváme vaše obchodní kontaktní údaje a vaši pracovní pozici.

Budeme vás vždy žádat, abyste nám poskytli výhradně osobní údaje, které potřebujeme, abychom vám mohli poskytovat výrobky nebo služby, které od nás požadujete.

Uchazeči o práci

Pokud se ucházíte o pracovní pozici u některé z našich společností ve Skupině, shromažďujeme řadu informací přímo od vás, a to buď e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím procesu/systému on-line žádostí o zaměstnání, které mohou zahrnovat, mimo jiné: vaše jméno, adresu a telefonní číslo (včetně čísla mobilního telefonu), e-mailovou adresu, pohlaví (a upřednostňovaný pozdrav), datum narození, informace o vašem zdraví (jsou-li relevantní pro vaši žádost), obsah vašeho životopisu (včetně podrobností o předchozích pracovních pozicích, kvalifikacích, které jste získali, a všech jazycích, které ovládáte); doklad, že máte zákonné povolení pracovat v zemi, ve které se ucházíte o pracovní pozici; váš aktuální a požadovaný roční plat; vaši aktuální výpovědní dobu; kandidátské portfolio; zda jste byli dříve zaměstnaní námi nebo některou ze společností naší skupiny; jak jste se dozvěděli o pracovní pozici, o kterou se ucházíte a jakékoliv další informace, které rozumně požadujeme v rámci náborového procesu.

Jste-li jste uchazečem o zaměstnání a chcete-li podrobnější informace o tom, jak v rámci náborového procesu zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kontaktovat naše personální oddělení e-mailem na adrese [email protected].

Akce a webináře

Pokud se zúčastníte některé z našich on-line propagačních relací, například webináře o uvedení výrobku na trh, budeme zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté při registraci na akci. Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje ve formě obrazových nebo zvukových záznamů, pokud během relace budete mít komentář nebo nám položíte otázku. Můžeme zaznamenávat relace pro naše širší propagační účely, abychom relaci zpřístupnili ostatním zákazníkům on-line prostřednictvím našich kanálů na sociálních sítích a webových stránek. Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože je to v našem oprávněném zájmu a my zajišťujeme ochranu vašich práv. Vždy vás budeme informovat před relací, že se pořizuje její záznam.  Pokud si nepřejete být zaznamenáni, žádáme vás, abyste během relace nic neříkali ani se žádným způsobem neúčastnili.

Pro každého, kdo se účastní našich živých nebo on-line konferencí, máme také samostatné oznámení o ochraně osobních údajů, které najdete zde: Zásady ochrany soukromí pro HUB | Milwaukee Tools Europe.

 • Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo generujeme. 

Když navštívíte naše Stránky nebo se s námi spojíte, můžeme o vás shromažďovat, generovat, ukládat a používat určité osobní údaje.

Tyto osobní údaje mohou zahrnovat následující: technické informace, včetně adresy internetového protokolu (IP) používaného k připojení vašeho počítače k internetu; vaše přihlašovací údaje (pokud přistupujete k účtu, který u nás máte); typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, typy zařízení, operační systém, čas a datum souhlasu a platformy a veškerá telefonní čísla používaná k volání na naše číslo služeb pro zákazníky.

Mohou také zahrnovat informace o vaší návštěvě našich stránek, včetně jednotných lokátorů zdrojů (URL); clickstreamu pro vstup na naše Stránky, při jejich procházení i opuštění (včetně data a času); výrobků, které jste si prohlíželi, hledali nebo zakoupili; doby odezvy stránky, chyb stahování, délky návštěv určitých stránek, informací o interakcích se stránkami (jako je posouvání, klikání a přechody myší) a metodách používaných k procházení našich stránek.

Tyto informace používáme ke správě našich stránek a k interním operacím, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistiky a průzkumů a ke kontrole nezákonných činů.  Vyhrazujeme si právo zpětně zkontrolovat tyto soubory protokolů a data, pokud existuje důvodné podezření z protiprávního jednání na základě konkrétních indicií. Chráníme vaše zájmy pomocí anonymizace vaší IP adresy při shromažďování dat, abyste nebyli identifikovatelní.

 • Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů. 

Příležitostně můžeme získat vaše osobní údaje z jiných zdrojů, například pokud používáte některé z dalších stránek, které provozujeme, nebo jiné služby, které poskytujeme v rámci naší skupiny. Také můžeme příležitostně zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jsme zjistili anebo byli upozorněni některým z našich partnerů – třetích stran, že porušujete naše práva duševního vlastnictví. Pokud to neohrozí případné vyšetřování, které provádíme, upozorníme vás, když obdržíme vaše osobní údaje z jiných zdrojů a informujeme vás o účelech, ke kterým hodláme tyto osobní údaje použít, jakož i o právním základu pro takové zpracovávání.

 

 1. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAKÁ JSOU NAŠE ODŮVODNĚNÍ PRO TO

Vždy, když používáme vaše osobní údaje, musíme určit platné právní odůvodnění (známé jako „právní základ“) pro takové použití údajů.  Níže jsme popsali způsoby, jakými používáme vaše osobní údaje, jakož i příslušný právní základ.

Jak a proč používáme vaše osobní údaje

Jaké je naše právní odůvodnění pro zpracování vašich osobních údajů

K plnění svých závazků vyplývajících z jakýchkoliv smluvních ujednání s vámi a poskytování vámi požadovaných informací a produktů nebo služeb. To může zahrnovat vyřízení vaší objednávky u nás, registraci a vyřízení jakéhokoliv nároku ve vztahu k vaší záruce, správu vašeho účtu u nás a poskytování služeb souvisejících s těmito účely nám našimi dohodnutými poskytovateli – třetími stranami.

Pohlížíme na naše smluvní ujednání s vámi jako na právní základ, na základě něhož shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s objednávkou produktů a služeb.

 

Alternativně se v některých scénářích spoléháme na své oprávněné zájmy jako firmy (například je v našem zájmu hodnotit spokojenost zákazníků a řešit problémy zákazníků). Pokud se opíráme o svůj oprávněný zájem, vždy dohlížíme na to, aby byl tento zájem v rovnováze s vašimi právy.

 

K hodnocení, jak spokojeni jsou návštěvníci našich Stránek a naši zákazníci, a poskytování zákaznického servisu (včetně řešení potíží v souvislosti s nářadím a vybavením, které u nás zakoupíte, nebo když nám položíte otázky e-mailem, telefonicky nebo na sociálních médiích).

Ke zpracování plateb a vedení účtů a záznamů.

K prevenci nebo odhalení trestné činnosti, podvodu nebo zneužívání našich produktů a služeb nebo našich Stránek a k umožnění třetím stranám provádět související technické, logistické, vyšetřovací nebo jiné funkce naším jménem v souvislosti s těmito účely.

Za určitých okolností použijeme vaše osobní údaje, protože je to nezbytné k tomu, abychom splnili svoji zákonnou povinnost (například pokud obdržíme oprávněnou žádost od donucovacího orgánu).

 

V ostatních případech (například odhalování krádeží, podvodů nebo zajištění bezpečnosti našich webových stránek) se budeme opírat o náš oprávněný zájem v rámci zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a našich Stránek a prevence krádeží a podvodů.

 

Pokud se opíráme o svůj oprávněný zájem, vždy dohlížíme na to, aby byl tento zájem v rovnováze s vašimi právy.

 

K zasílání zpravodajů, aktualizací, informací o nových produktech nebo službách, o nichž si myslíme, že by vás mohly zajímat; k zasílání dalších propagačních a marketingových informací, pro účely losování o ceny, soutěže a další propagační akce, a to e-mailem, telefonicky nebo poštou.

S výjimkou případů, kdy vás budeme kontaktovat v rámci vztahů B2B, použijeme vaše osobní údaje k zasílání elektronických marketingových zpráv pouze tehdy, pokud k tomu od vás dostaneme souhlas (nebo pokud jste stávajícím zákazníkem a neodhlásili jste se od příjmu marketingových materiálů). Vždy budeme vyžadovat váš souhlas s předáním vašich osobních údajů třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely.

 

V některých případech se budeme při odesílání těchto typů komunikace opírat o náš oprávněný zájem (náš oprávněný zájem na marketingu a propagaci našich produktů). Pokud se opíráme o svůj oprávněný zájem, vždy dohlížíme na to, aby byl tento zájem v rovnováze s vašimi právy.

 

Můžete změnit své preference nebo se odhlásit z marketingové komunikace pomocí odkazů na odhlášení, které jsou obsaženy v našich marketingových zprávách, použitím odkazu: https://www.milwaukeetool.eu/unsubscribe nebo zasláním požadavku prostřednictvím webového formuláře k ochraně osobních údajů (onetrust.com).

K hodnocení nebo pochopení účinnosti reklamy, kterou vám poskytujeme.

K provádění průzkumu trhu nebo podobných průzkumů.

K předání vašich osobních údajů vybraným třetím stranám, které vás mohou kontaktovat pro své vlastní marketingové účely.

K používání recenzí, komentářů a zpětné vazby, které zanecháte na našich stránkách, nebo nám je poskytnete, pro naše vlastní reklamní účely.

 

Můžeme použít recenzi, komentář nebo zpětnou vazbu, kterou odešlete v našich reklamních kampaních, například v televizních reklamách, v tisku a digitální reklamě, na našich stránkách sociálních médií, v našem e-mailovém marketingu nebo na našich webových Stránkách.

Máme oprávněný zájem propagovat naše vlastní produkty a služby a používat k tomu recenze, komentáře a zpětnou vazbu, kterou nám poskytujete.

Pokud se opíráme o svůj oprávněný zájem, vždy dohlížíme na to, aby byl tento zájem v rovnováze s vašimi právy.

K zjištění dalších informací o návštěvnících našich stránek a naší zákaznické základně jako celku (aniž bychom zjistili více o vás jako o jednotlivci), abychom mohli zajistit, že produkty a služby, které nabízíme, budou s největší pravděpodobností zajímat návštěvníky a zákazníky našich stránek.

 

K tomu můžeme používat soubory cookies.

Máme oprávněný zájem zajistit, abychom vám poskytovali informace, o nichž si myslíme, že jsou pro vás nejdůležitější.

Pokud se opíráme o svůj oprávněný zájem, vždy dohlížíme na to, aby byl tento zájem v rovnováze s vašimi právy.

 

Do vašeho zařízení nebudeme ukládat soubory cookie, pokud nám neřeknete, že s tím souhlasíte. Informace o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našem prohlášení o souborech cookie https://www.milwaukeetool.eu/footer/cookie-policy-en/.

K informování o změnách našich služeb a obchodních podmínek.

Za právní základ pro toto zpracování považujeme naše smluvní ujednání s vámi. V některých případech vám tyto aktualizace zasíláme na základě našich oprávněných zájmů. Pokud se opíráme o svůj oprávněný zájem, vždy dohlížíme na to, aby byl tento zájem v rovnováze s vašimi právy.

 

Pro administrativní nebo obchodní účely, když nás kontaktujete z jiného důvodu, než je uvedeno výše, například za účelem nahlášení problémů s naší webovou stránkou.

Máme oprávněný zájem reagovat na váš kontakt pro účely správy našeho podnikání. Pokud se opíráme o svůj oprávněný zájem, vždy dohlížíme na to, aby byl tento zájem v rovnováze s vašimi právy.

Pokud jste uchazečem o pracovní pozici, použijeme vaše osobní údaje k posouzení vaší vhodnosti pro danou pozici a k přijímání náborových rozhodnutí.  Pokud nás nepožádáte, abychom tak nečinili, budeme i nadále zpracovávat údaje ze žádostí (včetně životopisu a jakýchkoliv poznámek z pohovoru) neúspěšných uchazečů po dobu 6 měsíců.

Máme oprávněný zájem na náboru talentů do našeho podniku a na hodnocení kandidátů, abychom zajistili, že děláme spravedlivá a vhodná rozhodnutí o náboru.  Pokud se opíráme o svůj oprávněný zájem, vždy dohlížíme na to, aby byl tento zájem v rovnováze s vašimi právy.

Některé vaše údaje můžeme zpracovávat na základě zákonné povinnosti, která se na nás jako na zaměstnavatele vztahuje (např. v některých oblastech to může vyžadovat zpracování údajů týkajících se rasy, náboženství, pohlaví nebo zdravotního postižení/zdravotního stavu).

 

 1. SOUBORY COOKIE 

Naše Stránky používají soubory cookie, aby vás odlišily od ostatních uživatelů našich stránek. Pomáhají nám, abychom vám mohli poskytovat lepší zkušenost při procházení našich stránek, a umožňují nám vylepšovat naše stránky i naše služby.

Také vkládáme sledovací soubory cookie do našich marketingových e-mailů, protože nám to pomáhá zlepšit naše marketingové aktivity – například nám tyto soubory cookie umožňují zjistit, kolik lidí otevírá naše e-maily, v jakou denní dobu je otevírají a zda proklikávají na jakékoliv informace obsažené v e-mailu. 

Podrobné informace o souborech cookie, které používáme, i o účelech, pro které je používáme, naleznete v našem prohlášení o souborech cookie https://www.milwaukeetool.eu/footer/cookie-policy-en/.

 

 1. BEZPEČNOST

Bereme bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně a zavedli jsme fyzické, technické, provozní a administrativní strategie, kontroly a opatření, které pomohou chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, neoprávněným použitím nebo zveřejněním, jak to vyžaduje zákon a v souladu s uznávanou správnou průmyslovou praxí. Podléhají neustálé revizi, abychom si byli jisti, že námi zavedená opatření zůstávají přiměřená.

Bohužel, přenos informací po internetu není (jak už asi víte) zcela bezpečný. Přestože děláme maximum pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše stránky; jakýkoliv takový přenos je na vaše vlastní riziko.

Pokud jste si vybrali heslo, které vám umožní přístup k určitým částem našich Stránek, odpovídáte za zachování důvěrného rázu tohoto hesla. Žádáme vás, abyste své heslo nikomu nesdělovali.

 

 1. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Naše korporátní skupina:

Milwaukee Tools je jednou ze značek, které jsou součástí skupiny společností TTI. Více informací o dalších značkách v naší skupině najdete zde.

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat jiným společnostem v rámci naší korporátní skupiny za účelem správy našeho vztahu s vámi nebo z jiných důvodů souvisejících s dodáním našich produktů a poskytnutí našich služeb vám. Při tom se opíráme o své oprávněné zájmy.

Společnosti naší skupiny působí po celém světě (včetně Hongkongu a USA), což může mít za následek předávání vašich osobních údajů mimo Spojené království a Evropský hospodářský prostor (jak je podrobněji popsáno v části „Kde mohou být vaše osobní údaje zpracovávány“ níže).

Vždy, když předáváme vaše osobní údaje mezi společnostmi v rámci skupiny společností TTI, zavádíme vhodná ochranná opatření k ochraně vašich osobních údajů; včetně uplatnění konkrétních smluvních podmínek, jako jsou standardní smluvní doložky Evropské komise.

Třetí strany – dodavatelé a poskytovatelé služeb zapojení do našeho smluvního vztahu s vámi:

Jako většina podniků v rámci našeho každodenního podnikání spolupracujeme s třetími stranami – dodavateli a poskytovateli služeb. Někteří z těchto důvěryhodných dodavatelů budou zpracovávat vaše osobní údaje naším jménem a poskytovat nám služby, jako je hostování webových stránek, plnění dodávek a přijímání plateb naším jménem.

Vždy po nich požadujeme, aby splňovali dohodnuté standardy ochrany vašich osobních údajů, a smí osobní údaje používat pouze k poskytování služeb nám, nikoliv pro své vlastní komerční účely. Pokud má některá z těchto důvěryhodných třetích stran – dodavatelů sídlo mimo Spojené království nebo EHP (tj. na území, kde místní zákony nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany vašich údajů), zavádíme záruky, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů v souladu s našimi povinnostmi podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Další scénáře, ve kterých bychom mohli sdílet vaše osobní údaje:

 • s našimi odbornými poradci včetně daňových, právních nebo jiných podnikových poradců, kteří nám a naší širší korporátní skupině poskytují profesionální služby.
 • s poskytovateli analytiky nebo vyhledávači, včetně společnosti Google, kteří nám umožňují optimalizovat a vylepšovat váš zážitek z webových stránek (další informace o používání souborů cookie a podobných technologií naleznete v našich zásadách týkajících se souborů cookie, https://www.milwaukeetool.eu/footer /cookie-policy-en/)
 • s regulačními orgány, orgány činnými v trestním řízení nebo agenturami zabraňujícími podvodům, jakož i s našimi právními poradci, soudy, policií a dalšími oprávněnými orgány činnými v trestním řízení za účelem vyšetřování jakékoliv skutečné nebo domnělé trestné činnosti nebo jiných regulačních či právních záležitostí atd.
 • v případě, že uvažujeme o prodeji nebo koupi jakéhokoli podniku nebo majetku, sdělíme vaše osobní údaje potenciálním prodejcům nebo kupujícím takového podniku nebo majetku.
 • v případě jakékoli insolvenční situace (např. nucená správa nebo likvidace).
 • pokud nás, nebo v podstatě veškerý náš majetek, získá třetí strana, v takovém případě budou jedním z převedených aktiv osobní údaje, které o našich členech a zákaznících uchováváme.
 • za účelem prosazení nebo uplatnění našich nákupních podmínek, podmínek používání webových stránek nebo jiných podmínek platných mezi námi.
 • k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti našich zaměstnanců, našich zákazníků nebo jiných. To zahrnuje výměnu osobních údajů s jinými společnostmi a organizacemi (včetně mimo jiné místní policie nebo jiných místních donucovacích orgánů) za účelem zajištění bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků, prevence kriminality, ochrany před podvody a snižování úvěrového rizika.
 • pokud máme povinnost zveřejnit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili zákonné povinnosti nebo regulační požadavky, nebo jinak za účelem prevence nebo odhalování podvodů nebo trestné činnosti.

 

 1. KDE MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Můžeme předávat vaše osobní údaje mimo Spojené království, Švýcarsko a Evropský hospodářský prostor („EHP“), kde místní zákony nemusejí poskytovat právní ochranu vašich osobních údajů stejným způsobem, jaký se uplatňuje ve Velké Británii, Švýcarsku nebo EHP. Mezi příklady, kdy mohou být vaše osobní údaje zpracovávány mimo Spojené království, Švýcarsko a EHP, patří pro účely vyřízení vaší objednávky, zpracování vašich platebních údajů a poskytování podpůrných služeb pro vás. Podobné, některé z důvěryhodných třetích stran – dodavatelů – mohou předávat osobní údaje mimo Spojené království / Švýcarsko / EHP a kdykoliv to nastane, zavedeme vhodná opatření k ochraně vašich osobních údajů. 

Kdykoliv odešleme (nebo povolíme třetí straně odeslání) vaše osobní údaje mimo Spojené království, Švýcarsko a EHP, zajistíme, abychom přijali opatření nezbytná k ochraně vašich údajů, jak to vyžadují příslušné zákony. Můžeme například požadovat, aby zahraniční příjemce (včetně některé z našich společností ve skupině) souhlasil s konkrétními smluvními podmínkami, jako je standardní smluvní doložka Evropské komise.

 

 1. UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ O VÁS

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je budeme potřebovat v souvislosti s naším vztahem s vámi. Tato doba uchovávání může záviset na tom, zda navštěvujete naše Stránky nebo u nás nakupujete a zda potřebujeme uchovávat vaše osobní údaje, abychom vyhověli platným zákonům.

 

 1. VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv, která jsou uvedena níže.

Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv (nebo pokud máte dotazy ohledně těchto zásad nebo způsobu, jakým používáme vaše údaje), kontaktujte nás na následujícím odkazu: Webový formulář k ochraně osobních údajů (onetrust.com) nebo nám napište na následující adresu: Správce informací o osobních údajích, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Anglie.  Popřípadě můžete použít kontaktní údaje konkrétního správce údajů, jak jsou uvedeny níže v oddíle 13 těchto zásad ochrany osobních údajů.

PRÁVO

POPIS PRÁVA

Přístup

Právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme

Oprava

Máte právo požadovat, abychom opravili veškeré nepřesné osobní údaje, které o vás uchováváme

Výmaz

Máte právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, které o vás uchováváme.  Toto právo se uplatní pouze v případech, kdy (například): již nebudeme muset používat osobní údaje k dosažení účelu, pro který jsme je shromáždili; nebo když odvoláte svůj souhlas, pokud používáme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu; nebo když vznesete námitku proti způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje (v souladu s vaším právem vznést námitku, viz níže). 

Omezení

Za určitých okolností máte právo omezit naše zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme.  Toto právo se uplatní pouze v případech, kdy (například): zpochybníte přesnost osobních údajů, které o vás uchováváme; nebo když byste měli právo požadovat, abychom vymazali osobní údaje, ale místo toho raději omezíte jejich zpracování; nebo když již nebudeme potřebovat používat osobní údaje k dosažení účelu, pro který jsme je shromáždili, ale vy je budete požadovat pro účely řešení právních nároků

Přenosnost

Za určitých okolností máte právo na získání osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.  Máte také právo požadovat, abychom na vaši žádost předali tyto osobní údaje jiné organizaci

Námitka

Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme, pokud je zpracování těchto údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, pokud nebudeme schopni na základě vyváženosti prokázat oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování osobních údajů, které by měly přednost před vašimi právy nebo které by sloužily ke stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků

Nebýt předmětem automatizovaného zpracování

Máte právo na to, abyste nepodléhali rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném procesu, včetně profilování, který má právní následky, jež se vás týkají nebo vás podobně významně ovlivňují

Odvolání souhlasu a námitka proti marketingu

Máte právo odvolat svůj souhlas, pokud se o něj opíráme při používání vašich osobních údajů (například k tomu, abychom vám poskytovali marketingové informace o našich službách nebo produktech).  Proti přímému marketingu můžete kdykoliv vznést námitku. 

 

 1. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Naše Stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich maloobchodních partnerů, partnerů pro registraci záruky, dalších sítí obchodních partnerů, inzerentů a dceřiných společností nebo na jiné stránky. Také můžeme čas od času zahrnout odkazy na řadu sociálních kanálů, jako je Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest a Google Maps.

Pokud použijete odkaz na některou z těchto stránek, berte prosím na vědomí, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že my za tyto zásady nepřebíráme žádnou odpovědnost. Před odesláním jakýchkoliv osobních údajů na tyto webové stránky si prosím přečtěte její zásady.

Naše Stránky mohou čas od času obsahovat produktová videa, která demonstrují funkčnost našich produktů. Tato videa jsou k dispozici na kanálu YouTube a jsou na našem webu zpřístupněna používáním služby YouTube API.  Když kliknete na tato videa na YouTube,

 

 1. ZMĚNY NAŠEHO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně revidujeme a veškeré aktualizace zveřejňujeme zde na této stránce. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 9. září 2021.

 

 1. STÍŽNOSTI

Doporučujeme, abyste kontaktovali nejprve nás, pokud byste měli nějaké dotazy, komentáře nebo obavy ohledně způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji (kontaktní údaje najdete v následujícím oddíle). Pokusíme se dát věci do pořádku.

Pokud byste však nebyli spokojeni s tím, jak jsme vyřídili jakýkoliv váš požadavek v souvislosti s vašimi právy nebo obavami, máte také právo podat stížnost u orgánu dozoru pro ochranu údajů, kterým, pokud sídlíte v:

 • Spojeném království, je organizace Information Commissioner's Office („ICO“). ICO můžete kontaktovat na adrese: First Contact Team, Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF; 0303 123 1113; nebo https://ico.org.uk/; or
 • pokud nemáte sídlo ve Spojeném království, ale sídlíte v Evropě, můžete se obrátit na svůj místní orgán dozoru; příslušné podrobnosti najdete zde http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Pokud máte sídlo v Evropě, zvolili jsme německý orgán dozoru (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) za náš hlavní orgán dozoru. To znamená, že váš místní orgán dozoru může v souvislosti s vaší stížností popřípadě kontaktovat německý orgán dozoru, který se může podílet na vyřízení vaší stížnosti.

 1. SPRÁVCI ÚDAJŮ A JEJICH KONTAKTNÍ ÚDAJE

Otázky, komentáře a žádosti týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a osobních údajů, které o vás zpracováváme, jsou vítány a měly by být adresovány příslušnému „správci údajů“ pro vaši oblast nebo (pokud máte sídlo v Evropě) můžete také kontaktovat našeho zplnomocněného zástupce pro Evropu, kterým je Techtronic Industries Central Europe GmbH (se sídlem na adrese Itterpark 2, D-40724, Hilden, Německo).  Pokud si nejste jisti, který správce údajů je zodpovědný za vaše osobní údaje, neváhejte kontaktovat náš tým ve Spojeném království nebo nás kontaktujte prostřednictvím našeho webového formuláře k ochraně osobních údajů, jehož odkaz je uveden níže.

 

Oblast

Správce údajů

Registrovaná adresa

Kontakty

Velká Británie a Irsko

Techtronic Industries UK Limited

Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ

Tel.: 01628 894400

 

E-mail: Webový formulář k ochraně osobních údajů (onetrust.com)

Rakousko, Švýcarsko, Německo, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko

 

 

Techtronic Industries Central Europe GmbH

 

 

Itterpark 2                              D-40724 Hilden, Německo

 

Tel.: +49 2103 960 0

E-mail: Webový formulář k ochraně osobních údajů (onetrust.com)

Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Rumunsko

Techtronic Industries Eastern Europe Spolka Z Ograniczona  Odpowiedzialnoscia

 

Komitetu Obrony Robotnikow 45A,

02-146 Varšava

Polsko

Tel.: +48 242 424 004

E-mail: Webový formulář k ochraně osobních údajů (onetrust.com)

Francie

 

 

 

Techtronic Industries France S.A.S

 

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué Building

35 rue de Guivry - 77990 Le

Mesnil Amelot,

Francie

Tel:+33160946970

E-mail: Webový formulář k ochraně osobních údajů (onetrust.com)

Španělsko a Portugalsko

Techtronic Industries Iberia S.L.

 

Avenida Fuentemar, 20, 1º

28823 – Coslada (Madrid)

Španělsko

Tel.: +34 91 627 9228

E-mail: Webový formulář k ochraně osobních údajů (onetrust.com)

Itálie

Techtronic Industries Italia s.r.l.

 

Techtronic Industries Italia Srl,

Via G. Matteotti, 62

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel.:

E-mail: Webový formulář k ochraně osobních údajů (onetrust.com)

Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko

Techtronic Industries Nordics Aps

 

Stamholmen 147, 1                  2650 Hvidovre, Dánsko

Tel.: +45 43 56 55 55

E-mail: Webový formulář k ochraně osobních údajů (onetrust.com)