Souhlas se zpracováním dat

Tímto souhlasím s tím, aby Techtronic Industries ELC GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Německo (TTI Germany) získávala, zaznamenávala, zpracovávala, používala a převáděla následující údaje do Techtronic Industries (UK) Ltd., Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow, Bucks, SL7 1HZ, Velká Británie (TTI UK): Údaje z mého zaregistrovaného Účtu One-Key (např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla), informace o Nářadí One-Key propojených s mým Účtem One-Key (např. sériové číslo ID nářadí, údaje o použití nářadí, umístění nářadí) a další informace o mém používání One-Key App (např. údaje zadané do systému řízení inventáře, provoz, ve kterém je mé zařízení umístěno).

TTI Germany a TTI UK smí analyzovat a používat moje údaje za účelem registrace a podpory produktu, průzkumu trhu, rozvoje trhu a marketingu.

Tímto souhlasím s tím, že TTI Germany a TTI UK smí získávat, zaznamenávat, zpracovávat a používat mou e-mailovou adresu a poštovní adresu k zasílání všeobecných informačních a/nebo reklamních materiálů o produktech a službách v oblasti elektrického nářadí, ručního nářadí, zkušebníach a měřicích přístrojích a příslušenství značky MILWAUKEE.

Tímto dále souhlasím s tím, aby TTI Deutschland použila služby cloudového úložiště poskytované prostřednictvím Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA na uložení mých údajů.

Dále souhlasím s tím, aby TTI  Germany používala Google Analytics ke shromažďování informací o mém používání App (např. jaké funkce používám a kdy) a o mém zařízení (např. operační systém) včetně IP adresy (uživatelská data) za účelem vyhodnocování používání aplikace a její vylepšování. Údaje o použití se budou používat pouze na agregovaném základě a nebudou propojeny s mým jménem, e-mailovou adresou nebo Účtem One-Key. Google Analytics je poskytnován TTI Germany společností Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Je mi známo a akceptuji, že USA nezajišťují takovou úroveň ochrany osobních údajů, která by odpovídala úrovni v EU.

Je mi známo a akceptuji, že USA nezajišťují takovou úroveň ochrany osobních údajů, která by odpovídala úrovni v EU.

Poznámka: Váš souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinností do budoucna. Ohledně toho se spojte s onekey.admin@milwaukeetool.eu. Znění tohoto souhlasu je k dispozici na: cz.milwaukeetool.eu/one-key/data-consent

Další použití. Kromě způsobu uvedeného v prohlášení v této Směrnici pro ochranu osobních údajů budeme s vaším souhlasem používat vaše údaje tak, jak je uvedeno v souhlasu.