ZPĚT Testování a měření

Infračervený teploměr

Infračervený teploměr Milwaukee® má poměr mezi vzdáleností a průměrem měřené plochy 10:1, což znamená, že bod o rozměru 1 m můžete měřit ze vzdálenosti 10 m a být tak v bezpečné vzdálenosti od zdroje.